Hoe mogen we je helpen?

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers?

Moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht worden voor zzp'ers of juist niet?

Het plan van het verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid duikt eens in de zoveel tijd weer op. Wat is nu weer de reden voor deze verplichtstelling? 

De werkgeversorganisatie AWVN heeft gepleit voor het verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Verzekeraars zeggen op hun beurt dat het verplicht verzekeren geen goed idee is. Er zijn veel zzp’ers niet verzekerd tegen het risico van het arbeidsongeschikt raken, maar het verplicht stellen gaat volgens de verzekeraars een stap te ver.

Minder dan 20 procent van de zzp’ers is verzekerd

Slechts 19 procent van de zzp’ers die het ondernemerschap als het hoofdinkomen heeft, is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De hoofdreden voor het onverzekerd zijn is volgens de AWVN de hoge premie die voor bepaalde beroepsgroepen geldt. De verzekeraars geven aan dat de hoogte van de premie vaak gebaseerd is op een vooroordeel. Vaak is het inderdaad kostbaar om 80 procent van het huidige inkomen te verzekeren, maar een alternatief is om niet te gaan voor de ruimste dekking. Met een versoberde dekking kun je de premie lager houden.

Vanaf wanneer is de AOV verplicht voor zzp’ers?

De plannen zijn nog volop in ontwikkeling en de exacte ingangsdatum is nog niet bekend. Dat zal op z’n vroegst vanaf 2024 zijn. Dit staat in het principeakkoord over de pensioenen waarover de vakbonden en het kabinet overeenstemming hebben bereikt. 

Kiezen voor een tijdelijke uitkering of een lager verzekerd bedrag

De onverzekerde zzp’ers hopen op een goede gezondheid tot aan de pensioendatum. De meeste zzp’ers denken geen AOV nodig te hebben. Ze zijn in hun loopbaan maximaal een paar weken ziek, dus kunnen ze beter een bedrag reserveren voor tijden dat ze tijdelijk niet kunnen werken. In veruit de meeste ziektegevallen ben je binnen een paar weken weer in staat om te werken. Maar blijvende arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Je kunt ook een AOV afsluiten met maar een beperkte looptijd of voor een lager verzekerd bedrag. Op deze manier creëer je een vangnet dat misschien niet volledig voldoet aan de wensen, maar je hebt wel een basis om op terug te vallen.

Ook gaan er stemmen op om het opbouwen van een pensioenopbouw verplicht te stellen. Maar dat gaat natuurlijk ook niet zo even. Ook voor de pensioenopbouw geldt dat het inderdaad verstandig is, maar er is veel verzet tegen om het verplicht te stellen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-05-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.